سفارش تبلیغ
صبا ویژن


رونالدو

شعر چیست؟

شعر یعنی زندگی در آسمان

شعر یعنی راه رفتن در زمین

شعر یعنی کندن کوه درون

شعر یعنی زندگی...یعنی همین

شاعرم من،شعر من یعنی خودم

راه رفتن درخودم در سینه ام

جست و جو در باغ بنبست دلم

شعر یعنی من همان آئینه ام

شعر یعنی جست و جوی پنجره

توی دهلیز درازی در خودم

تا که از این پنجره خارج شوم

وبگویم بازهم من آمدم


تاریخ یکشنبه 90/10/25سـاعت 12:46 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

Design