سفارش تبلیغ
صبا ویژن


رونالدو

کلمات هم خانواده


تاریخ پنج شنبه 93/8/29سـاعت 6:29 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

 

پیرمردی مشکل شنوایی داشته و هیچ صدایی رو نمی تونسته بشنوه.
بعد از چند سال بالاخره با یک دارویی خوب می شه.
دو سه هفته می گذره و می ره پیش دکترش که بگه گوشش حالا می شنوه.
دکتر خیلی خوشحال می شه و می گه: خانواده شما هم باید ظاهرا خیلی خوشحال باشن که شنوایی تون رو بدست آوردید.
پیرمرد می گه: نه، من هنوز بهشون چیزی نگفته ام! هر شب می شینم و به حرف هاشون گوش می کنم… فقط تنها اتفاقی که افتاده اینه که توی این مدت تا حالا چند بار وصیت نامه ام رو عوض کرده ام!

 

 


تاریخ دوشنبه 91/5/16سـاعت 10:48 صبح نویسنده حسین ایرانی| نظر|

nini
دختر کوچولو وارد بقالی شد و کاغذی به طرف بقال دراز کرد و گفت:
مامانم گفته چیزهایی که در این لیست نوشته بهم بدی، این هم پولش.
بقال کاغذ رو گرفت و لیست نوشته شده در کاغذ را فراهم کرد و به دست دختر بچه داد، بعد لبخندی زد و گفت:
چون دختر خوبی هستی و به حرف مامانت گوش می دی، می تونی یک مشت شکلات به عنوان جایزه برداری.
ولی دختر کوچولو از جای خودش تکون نخورد، مرد بقال که احساس کرد دختر بچه برای برداشتن شکلات ها خجالت می کشه گفت: "دخترم! خجالت نکش، بیا جلو خودت شکلاتهاتو بردار"
دخترک پاسخ داد: "عمو! نمی خوام خودم شکلاتها رو بردارم، نمی شه شما بهم بدین؟"
بقال با تعجب پرسید:
چرا دخترم؟ مگه چه فرقی می کنه؟
و دخترک با خنده ای کودکانه گفت: آخه مشت شما از مشت من بزرگتره!


تاریخ چهارشنبه 91/4/7سـاعت 12:42 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

  

بزرگ بود

صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود

و پلک هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد

 و دست هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد

 و مهربانی را به سمت ما کوچاند داد

به شکل خلوت خودبود

 و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد

و او بشیوه ی باران پر از طراوت تکرار بود

و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر شد همیشه کودکی باد را صدا می کرد

 همیشه رشته ی صحبت را به چفت آب گره می زد برای ما

 ، یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد

 که ما به عاطفه ی سطح خاک دست کشیدیم

و مثل لهجه ی یک سطل آب تازه شدیم

و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت

ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند

 و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله ی نورها دراز کشید

 و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی

 تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.


و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید

d


تاریخ سه شنبه 90/12/9سـاعت 3:48 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

رونالدو

رونالدو

رونالدو

 

رونالدو

رونالدو

فوتبال

فوتبال

رونالدو

 

 


تاریخ یکشنبه 90/11/9سـاعت 3:47 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

شعر عاشقانه ی ابدی

اگر برای تو شعری عاشقانه بخوانم

این شعر تا ابد با تو خواهد زیست

حتی وقی که من دیگر نباشم

یا وقتی که دیگر میان ما عشقی نباشد

شعر عاشقانه بیشتر از آدمها می ماند

عاشقانت تو را ترک می کنند

اما شعر عاشقانه

همیشه با تو خواهد بود

پس بگذار برایت شعری عاشقانه بخوانم!

شعری از اعماق جان?

که مرا به یاد تو آورد......

شعری که همیشه با تو بماند


تاریخ سه شنبه 90/11/4سـاعت 2:54 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

شعر چیست؟

شعر یعنی زندگی در آسمان

شعر یعنی راه رفتن در زمین

شعر یعنی کندن کوه درون

شعر یعنی زندگی...یعنی همین

شاعرم من،شعر من یعنی خودم

راه رفتن درخودم در سینه ام

جست و جو در باغ بنبست دلم

شعر یعنی من همان آئینه ام

شعر یعنی جست و جوی پنجره

توی دهلیز درازی در خودم

تا که از این پنجره خارج شوم

وبگویم بازهم من آمدم


تاریخ یکشنبه 90/10/25سـاعت 12:46 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

Design