سفارش تبلیغ
صبا ویژن


رونالدو

شعر عاشقانه ی ابدی

اگر برای تو شعری عاشقانه بخوانم

این شعر تا ابد با تو خواهد زیست

حتی وقی که من دیگر نباشم

یا وقتی که دیگر میان ما عشقی نباشد

شعر عاشقانه بیشتر از آدمها می ماند

عاشقانت تو را ترک می کنند

اما شعر عاشقانه

همیشه با تو خواهد بود

پس بگذار برایت شعری عاشقانه بخوانم!

شعری از اعماق جان?

که مرا به یاد تو آورد......

شعری که همیشه با تو بماند


تاریخ سه شنبه 90/11/4سـاعت 2:54 عصر نویسنده حسین ایرانی| نظر|

Design